“Turboden ORC” Kojenerasyon Uygulamaları ve Türkiye’deki Potansiyel Durum

14 Ekim 2020

Rankine Çevrimi ısıyı işe dönüştüren bir termodinamik çevrimdir. Isı, işletme akışkanı olarak genellikle su kullanan bir kapalı döngüye sağlanmaktadır. Organik Rankine sistemlerini (ORC), klasik rankine sistemlerinden ayıran en önemli fark ise, türbin içerisinde kullanılan akışkanın su buharı yerine organik bir akışkan olmasıdır. Su yoluyla buhar üretmek yerine ORC sistemi, daha düşük türbin dönüş hızı ve düşük basınç sağlayan, metal parçalar ile ORC türbin kanatlarında aşınma yapmayan bir organik akışkanı buharlaştırmaktadır.

Return top