Turboden çoklu ısı kaynaklarından ilk Direkt Isı Dönüşümlü Organik Rankine Çevrimi çözümünü sunuyor

25 Kasım 2015

Bouygues Energies & Services tarafından tasarlanan ve tedarik edilen 80 MW gücündeki elektrik santraline ilave olarak Organic Rankine Cevrim (ORC)bazlı 4 MW TURBODEN ısı geri kazanım ünitesi kurulacaktır. Bu çözüm elektrik santralinin verimliliğini geliştirmekte ve genel ömür döngüsü maliyetlerini azaltmaktadır.

Return top