Placeholder

KOMBİNE ÇEVRİMLER

Kombine çevrimlerde, Turboden ORC üniteleri, gaz türbinlerinin ve pistonlu motorların akış doğrultusunda uygulanabilir ve atık ısıyı geri kazanarak elektrik üretir. Her iki durumda da, kombine çevrim% 50'den daha yüksek bir verim elde eder. Bu uygulamadaki Turboden turbo jeneratörlerinin gücü genellikle tek şaft başına 20 MW'a kadar değişmektedir.

  • HEAT RECYCLE® ÇÖZÜMÜ

Kombine çevrimlerde, Turboden ORC üniteleri aşağıdaki uygulamalara göre uygulanabilir:

  • % 40'a varan ilave güçle gaz türbinleri
  • % 15'e kadar ek güç ile pistonlu motorlar

Her iki durumda da, kombine çevrim% 50'den daha yüksek bir verime ulaşır.

Kombİne Çevrİmler
Kombİne Çevrİmler

NEDEN ORGANİK RANKİN ÇEVRİM TEKNOLOJİSİ?

  • Yüksek veya düşük dereceli ve değişken ısı kaynaklarının verimli kullanımı
  • Düşük işletme maliyetleri ve su gereksinim duyulmaması
  • Uzaktan kontrol ile güvenilir bir üretim sağlama
  •  Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (LCOE) üzerinde daha az etki yaparak santrallerin verimliliğini arttırılması

ORC-bazlı kombine çevrimi

ORC-bazlı kombine çevrimi

Belirli saha özellikleri üzerine tasarlanan ORC esaslı ısı geri kazanım sistemi,% 30 ÷% 40'a kadar ek faydalı güç üretmek için ana taşıyıcıların egzozlarından yararlanır. ORC sistemi, enerji santrallerinin çalışması üzerinde herhangi bir etki yaratmadan ek santral (tesisin kendisi veya harici kullanıcılar için) üreten ana taşıyıcıların çalışma modunu takip eder.

TURBODEN VE SİMENS HEAT RECYCLE® ÇÖZÜMÜ

Turboden ve Siemens, 2019'da Organik Rankine Çevrim birimine sahip gaz türbini tabanlı bir enerji santrali olan Heat ReCycle® çözümünü başlattı. Bu enerji santrali, nispeten yüksek bir verimlilik seviyesini korurken, su / buhar döngüsüne kıyasla hem CAPEX hem de OPEX'i azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Kombİne Çevrİmler

Küresel eğilimler pazar zorlukları yaratmaktadır.

  • Nüfusun muazzam büyümesi, artan enerji talebi ile takip eder.
  • Kentleşme: Küçük şehirler, güvenilir elektrik kaynağı ihtiyacı ile büyük şehirlere dönüşmektedir.
  • Çevresel koşullar göz önüne alındığında, iklimi (değişikliği) dikkate alacağımız bir şekilde gerçekleştirilmelidir.Return top