Placeholder

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİMİ

Turboden Organik Rankine Çevrimi (ORC) teknolojisi, atıklardan elektrik ve termal güç üretmek ve mevcut atıkların enerji santrallerindeki verimli kullanımını artırmak için karlı ve verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu uygulamadaki Turboden ORC turbo jeneratörleri, tek bir jeneratör başına 40 MW'a kadar elektrik gücü üretebilmektedir.

ÇÖP YAKMA SANTRALİ

ÇÖP YAKMA SANTRALİ

ISI TRANSFER AKIŞKANI: atık yanmadan kaynaklanan ısı bir ara devre vasıtasıyla ORC çalışma akışkanına aktarılır. Bu akışkan genelde termal yağdır, fakat aynı zamanda doymuş buhar, basınçlı su veya doğrudan ORC çalışma sıvısı da olabilir.

ATIKLARI FAYDALI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜN

 • Yemek atıkları
 • Reddedilen türevli yakıt (RDF)
 • Katı geri kazanılmış yakıt (SRF)
 • Plastik
 • Tavuk gubresi
 • Diğer hayvan gübresi
 • Süt işletmesi atıkları
 • Hayvansal yan ürünler
 • Belediye atık su
 • Endüstriyel atık su
 • Hastane ve Tıbbi Atıklar
 • Kimyasal
 • Kağıt hamuru
 • Lastikler
 • Endüstriyel yan ürünler

İŞİNİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPALIM

Özel müşteri gereksinimlerine göre tasarlanan ORC tabanlı Atık Enerjisi tesisi, yalnızca% 30'a kadar elektrik verimliliği veya Kombine Isı ve Güç (CHP) ile elektrik enerjisi üretebilir. Atığın spesifik özelliklerine bağlı olarak, çeşitli atık yakma teknolojileri ve ısı geri kazanım eşanjörleri kullanılabilir.

Çöpten Enerjİ Üretİmİ

NEDEN ATIK ENERJİ İÇİN TURBODEN SEÇİLMELİDİR?

 • Isıdan ve güçten faydalanarak atıklardan kar elde edin
 • Atık hacmini ve bertaraf maliyetini azaltın
 • Daha düşük karayolu taşımacılığı ile atık lojistiğini geliştirin
 • CO2 emisyonlarını azaltın ve şirketin sürdürülebilirliğini artırın
 • Basitleştirilmiş bir yetkilendirme sürecine erişinReturn top