ITC

Müşteri

ITC Invest Trading & Consulting AG, geri dönüşüm, imha etme ve rehabilitasyon yöntemleri konusunda yenilikçi teknolojiler sunmaktadır. ITC, çöp gazına dayalı 9 adet entegre atıktan enerji üretim tesisini ve Ankara'da bulunan bir gazlaştırma tesisini başarı ile işletmektedir.

Müşteri İhtiyacı

Tıbbi ve endüstriyel atıkların gazlaştırılması konusundaki yenilikçi projesi için ITC, gazlaştırıcıları tarafından üretilen sentez gazının yanma ısısını elektrik enerjisine dönüştürmenin bir yolunu aramaktaydı.. Çözümün asıl itici gücü, daha düşük miktarda atık bulunan dönemlerde bile enerji üretimini arttırmak için kısmi işlerden yüksek verim alabilmek, elektrik enerjisi verimliliğini arttırmak ve işletme maliyetlerini düşürmektir.

Çözüm

Turboden, iki adet 5.5 MWe ORC ünitesi, Turboden 55 HRS'yi tedarik etmektedir. İki adet yüksek verimli T 55-HRS ünitesi, endüstriyel atıklardan üretilen sentez gazının yanması sonucu ortaya çıkan ısıdan faydalanır. Gazlar, her bir ORC modülünde 20 MW'lık bir ısı girişi olan ve termal yağı ısıtan iki kazan içinde yanmaktadır. ORC dışında, büyük ölçüde yerel olarak üretilen tesis ekipmanı, müşteri tarafından yapılan dikkate değer bir AR-GE yatırımının sonucudur. Elektrik üretimi açısından ise ORC, Turboden'in, müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılama konusundaki esnekliği nedeniyle buhar seçeneklerine tercih edilmektedir. ORC modülünün yüksek kısmi iş verimliliği ve düşük işletme maliyetleri de önemli bir rol oynamaktadır.

case histories