Starwood / Mendez Enerji

Müşteri

Starwood MDF A.Ş., 4 jenerasyon süresince, orman ürünleri sektöründe faaliyette bulunan, Türkiye'nin en büyük 150 sanayi firması arasındaki yerini almıştır. Şirket, tek bir çatı altında, 4 adet sunta üretim hattında günlük 3.300 metreküp MDF ve yonga levhası üretimi yaparak, en büyük hacimli sunta üretimini gerçekleştirmektedir.

Müşteri İhtiyacı

Starwood yeni MDF üretim hatlarında, MDF üretimi için gerekli olan elektrik ve termal enerjiyi üretebilecek yeni bir konsept tesis kurmayı planlıyordu. Bu şekilde, Starwood hem biyokütle bazlı elektrik enerjisi üretim pazarına girmeyi hem de MDF üretim kapasitesini artırmayı planlıyordu. Bu sonucu elde edebilmek için, işleme uygun şartlarda elektrik ve termal güç üretebilecek bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Sistemin küresel verimliliği ve düşük işletme maliyetleri projenin itici güçleridir.

Çözüm

Turboden, 5,5 MWe kojenerasyon ORC ünitesi olan Turboden 60 CHP'yi tedarik etmektedir. Tesis, biyokütle atığı ve ön atık ile beslenen 50 MW'lık bir termal biyokütle kazanı ile donatılmıştır. Bir Turboden 60-CHP ünitesini beslemek için kazandan - 300 ° C'deki termal yağ formunda - 35 MW'lık termal gücün bir kısmı kullanılır. ORC, sübvansiyonlu tarife kapsamındaki elektrik şebekesine satılan 5,5 MW elektrik üretmektedir. İkinci ürün olarak ORC, kurutucular ve ortam ısısı gibi MDF üretimi harcamaları için kullanılan, 110 ° C'de basınçlı su formunda 29 MW termal üretir. ORC, Türkiye'de yerel bir şirket olan ‘Turboden Turkey A.Ş.’ tarafından üretildiği için, Starwood, taban tarife olan 133 USD / MWh'a ek olarak, 20 USD / MWh olan ek tarife uygulamasından faydalanmaktadır.